Göteborgsskämt 11

Vilket land har det billigaste köttet?
– Ko-rea!