Göteborgsskämt 12

Vilket djur är jordens största?
– Eeeen-orm!