Göteborgsskämt 15

Vad är den största risken med att åka till Alperna?
– De e la vin-faran?