Göteborgsskämt 4

Hur många göteborgare bor det i Kanada?
– Åttava?