Göteborgsskämt 8

Vilket land har de sämsta hotellen?
– Filippinerna! Där ligger Manil(l)a.